slide

Документи | ДГС Кипилово

Обявление по чл.38, ал.8 от
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Кипилово
Списък на жителите на с. Дъбова с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово
Списък на жителите на с. Стрелци с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово
Списък на жителите на с. Боринци с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово
Списък на жителите на с. Кипилово с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово
Обявление
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Кипилово
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДГС Кипилово