slide

Процедури | ДГС Кипилово

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6896 ДГС Кипилово 08.01.2024 Публично състезание Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6893 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6887 ДГС Кипилово 02.01.2024 03.01.2024 Бялбор,Смърч,Веймутовбор,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6868 ДГС Кипилово 19.12.2023 20.12.2023 Бук,Зимендъб 2401-Е Процедури за продажба на дървесина 139,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6863 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб,Габър,Шестил 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6862 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Върба,Череша,Шестил 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6861 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6860 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Явор,Келявгабър 241 Продажба на стояща дървесина на корен 56,307.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6852 ДГС Кипилово 06.12.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6850 ДГС Кипилово 01.12.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6842 ДГС Кипилово 17.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6835 ДГС Кипилово 07.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6834 ДГС Кипилово 03.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6812 ДГС Кипилово 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6805 ДГС Кипилово 28.09.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6801 ДГС Кипилово 11.10.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6796 ДГС Кипилово 23.08.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6794 ДГС Кипилово 01.09.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6787 ДГС Кипилово 12.09.2023 13.09.2023 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Шестил 2314 Процедури за добив на дървесина 14,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6786 ДГС Кипилово 11.09.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Брекина,Шестил 2314-1 Процедури за продажба на дървесина 24,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача