Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4336 ДГС Кипилово 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №203-1 на територията на ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация