Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4712 ДГС Кипилово (до 31.12.2021) 05.11.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили на стойност 2 000 лв. без ДДС. 2. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили на стойност 2 000 лв. без ДДС. 3. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за специализирана горска техника и прикачен инвентар на стойност 2 000 лв. без ДДС, за нуждите на ТП "ДГС Кипилово", за срок от 12 календарни месеца с обща прогносна стойност 6 000 лв. без ДДС. Виж пълна информация
4711 ДГС Кипилово (до 31.12.2021) 14.10.2020 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 месеца на стойност 500,00 лв. без ДДС. Виж пълна информация
4656 ДГС Кипилово (до 31.12.2021) 16.10.2020 Открита процедура 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
4647 ДГС Кипилово (до 31.12.2021) 27.10.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия (високо, средно, ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4646 ДГС Кипилово (до 31.12.2021) 18.09.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП "ДГС Кипилово". Виж пълна информация
4336 ДГС Кипилово (до 31.12.2021) 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №203-1 на територията на ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация