slide

Контакти | ДГС Кипилово

Директор:
инж. Къньо Стоянов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
община Котел, област Сливен, с. Кипилово, ул. Васил Левски № 58
e-mail:
dgskipilovo@uidp-sliven.com
телефон:
0884252731
факс: