Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: община Котел, област Сливен, с. Кипилово, ул. Васил Левски № 58

e-mail : dgskipilovo@uidp-sliven.com
тел. 04583/24-32; 04583/23-28
факс